پله فلزی

پله فلزی

پله فلزی یک نوع پله است که در ساختار اصلی و از مواد فلزی استفاده می‌شود. این نوع پله معمولاً
پله پیچ

پله پیچ

پله پیچ به دلیل شکل خمیده و پیچیده خود، فضای بیشتری را در مقایسه با پله‌های راست‌پیچ یا مستقیم صرفه‌جویی
پله معلق

پله معلق

پله معلق بدون استفاده از ستون‌ها یا سازه‌های پشتیبان، در هوا معلق شده است. این نوع پله‌ها با طراحی منحنی
پله گرد

پله گرد

پله‌ گرد نوعی پله است که به صورت دایره‌ای یا کمی یا بسیار منحنی طراحی شده‌اند. این نوع پله‌ها به